Drijfveren

“Alles is eenvoudig, totdat er meerdere mensen bij betrokken zijn”

Organisaties beter laten functioneren

Als mensen kunnen doen waar ze goed in zijn, in een omgeving die bij ze past, zijn zij niet alleen heel gemotiveerd maar presteren ze ook veel beter. Mensen die op hun plek zijn, voelen bovendien meer binding met de organisatie. En dat is niet alleen leuk voor henzelf maar ook voor het team en de organisatie waarvoor zij werken.
Met behulp van de producten van Profile Dynamics ® bieden De Groot en Van Rooij een analyse van de onderliggende motivatie van mensen. De persoonlijke drijfverenanalyse maakt duidelijk waar iemands kracht ligt en welk type functie en omgeving het best bij iemand passen. Zo weten u en uw medewerkers in welke richting zij zich het best kunnen ontwikkelen. Want als wij weten wat mensen nodig hebben, kunnen we duurzamer investeren in hun inzetbaarheid.

Deze tijd vraagt om flexibiliteit van u en uw medewerkers om steeds sneller en beter te gaan functioneren. Dit gaat niet vanzelf. Wij kunnen u met inzicht in drijfveren van de mensen en teams waarin ze werken, begeleiden. Wij doen dat in de vorm van; training, coaching, organisatieontwikkeling, verandermanagement, selectie, leiderschapsontwikkeling en talentontwikkeling.

De instrumenten zijn ontwikkeld op basis van het gedachtegoed van de Amerikaanse psycholoog Dr. Clare W. Graves.

Hij onderscheidde de zeven intuïtief herkenbare drijfveren die ons denken en doen bepalen. Twee van zijn co-workers, Don Beck en Chris Cowan, vervolmaakte Graves’ theorie en gaven de nu zeven bekende kleuren aan de waardesystemen.

Drijfveren hoe regelen we dat

Om in staat te zijn effectief en efficiënt te werken zijn verschillende aspecten van drijfverenkennis noodzakelijk. Uit welke onderdelen bestaat dat:

Analyse:

Drijfverenanalyse: Het invullen van een online vragenlijst om de voorkeur van de diverse waarden uit het systeem van Graves te bepalen. Dit neemt ca. 20 minuten in beslag en deelnemers worden per email hiervoor uitgenodigd;

Persoonlijk rapport: Het persoonlijk rapport bevat de resultaten van de analyse. Deze wordt weergegeven in zeven verschillende waardesystemen (kleuren);

Uitleg Persoonlijk profiel: Er wordt een afspraak gemaakt om het profiel uit te leggen en vragen hierover te beantwoorden. Bij voorkeur is dit overleg met de persoon aan tafel, een alternatief is telefonisch. De uitleg neemt circa 30 minuten in beslag. De uitleg wordt altijd gedaan door een door Profile Dynamics® gecertificeerde  consultant/coach. In ons geval zijn dat Niek de Groot of Jan-Maarten van Rooij;

Cursus:

Drijfverenshow: Dit is een korte cursus in de vorm van een interactieve theatervoorstelling; /drijfverenshow

Boek: Dit boek dient als verdiepingsmogelijkheid en naslagwerk. Het boek is kleurrijk samengesteld en zal de herinneringen aan momenten in de show doen herleven; 

Groepsanalyse:

Groepsanalyse: Op basis van de teamsamenstelling wordt er door ons een teamanalyse samengesteld. Hierin is de diversiteit van het team af te lezen en de kansen en uitdagingen in de communicatie met belangrijke stakeholders. Ook kan er gekeken worden naar de invulling van rollen binnen het team op basis van drijfveren en de daarbij behorende energiebalans. Het is van belang dat er van alle groepsleden het profiel beschikbaar is.

Uitleg groepsdynamica: Nu wordt er gekeken naar de samenstelling van het team en worden er gezamenlijk met en in het team conclusie getrokken over de interactie en roltoewijzing binnen het team die moet leiden tot meer efficiëntie en flow.

Rol matching: Bij de samenstelling of bijstelling van teams geeft inzicht in de drijfveren handvatten bij de toekenning van rollen aan een persoon en koppeling aan een team. De hoofdgedachte hierbij is: “Geef me het werk dat bij me past en ik hoef nooit meer te werken” (Confucius). Motivatie en energie zijn belangrijke aspecten van hoe werk wordt ervaren.

Training en coaching:

Individuele ondersteuning op basis van profiel: Indien er persoonlijke coaching plaats vindt, is het drijfveren profiel één van de aanknopingspunten van waaruit coachee en coach bewustwording kunnen starten of oplossingen kunnen ontdekken;

Training op maat voor managers, coaches en regisseurs: Voor die personen binnen de organisatie die met de mensen en teams werken is het noodzakelijk dat zij wat meer informatie ontvangen over de theorie en de praktijk van de drijfverentheorie.

profiel
adult-3368246_1920
energiebalans
testimonial-bg-full
kaft-boek
organisatie